Rotfylling

Når et kariesangrep er så dypt at det når inn i pulpa, må tannen rotfylles. Ved harde slag mot tannen og i de tilfeller der tannen av andre grunner dør, må også denne behandlingen benyttes.

Ved rotfylling må tannens pulpa fjernes og erstattes med rotfyllingsmateriale. Tannlegen lager da først en åpning inn i rotkanalen. Ved hjelp av tynne filer fjernes innholdet i den betente kanalen. Deretter skylles kanalen med en desinfiserende væske. 

Noen ganger må det renses flere ganger før tannen endelig kan rotfylles. Mellom hvert besøk hos Tannlegen må du gå med et desinfeksjonsmiddel i rotkanalen. Når tannen er helt smertefri og kanalen ren, kan tannen rotfylles. 

Tenner som er blitt rotfylt, vil alltid være svakere enn friske tenner. Det er derfor ikke uvanlig at de brekker senere i livet. På toppen av rotfyllingen må det alltid legges fylling. Der hvor tannen er sært ødelagt kan det være nødvendig å lage en krone. 

På Fagertann Tannklinikk har vi unik ekspertise på å utføre rotfyllinger og har som mål at du skal føle deg trygg i behandlingssituasjonen. 

Kontakt oss på 40202383 eller e-post: post@fagertann.no